Nīcas evaņģēliski luteriskā baznīca

Nīcas evaņģēliski luteriskā baznīca, kas ir būvēta no mūra, tika celta laikā no 1849. līdz 1851. gadam pēc Kurzemes guberņas arhitekta F. Šulca projekta. Nīcas baznīca pastāvēja un aktīvi darbojās laika posmā no 1851. līdz 1945. gadam. Otrā pasaules kara laikā, 1945. gada aprīlī, vācu karavīri uzspridzināja baznīcas torni. Iegruva tās jumts, daļēji arī sienas. Pēckara gados sākās baznīcas un interjera atjaunošana. 1961. gada 21. maijā baznīca tika slēgta, draudzes darbība pārtraukta un tur ierīkota sporta zāle. Draudze baznīcu atguva 1990. gadā. 

Bernātos ir vēl…

Nīca

Nīca pirmoreiz rakstos minēta 1560. gadā. Tas ir lielākais no tuvumā esošajiem ciemiem – no 2009. līdz 2021. gadam bija novada centrs. Viens no latviskākajiem novadiem Latvijā. Nīca lepojas ar savu krāšņo tautastērpu, vienu no populārākajiem Latvijā. Savulaik šo...

Nīcas novadpētniecības centrs

Nīcas novadpētniecības centrā (senlietu krātuvē) iespējams iepazīt Nīcas un tuvākās apkārtnes, tostarp Bernātu un Pērkones, bagātīgo kultūras mantojuma pūru un senos vārdus. Senlietu krātuves vadītājai ir stāsts par ikkatru no redzamajām lietām. Tautastērpu un tā...

Nīcas skaistie dārzi

Nīcenieki lepojas ar saviem krāšņajiem, čaklu roku koptajiem dārziem. Divas reizes – 2003. un 2010. gadā Nīcā un tās apkārtnē notika Latvijas Puķu draugu saieti. Prezidents Valdis Zatlers tolaik Nīcu nodēvēja par skaisto dārzu galvaspilsētu.  No...

Skip to content