Nīcas Dižās muižas klēts

Nīcas Dižās muižas klēts ir autentisks vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, kas atrodas Nīcas centrā. Klēts pakāpeniski, īstenojot vairākus projektus, tiek atjaunota, bet lielās reformas ir vēl priekšā.

Klēts ir celta 1853. gadā, un tā bija iekļauta Nīcas Dižās muižas kompleksā. Muižas kompleksā iekļāvās vairākas ēkas: dzīvojamā ēka, ēka piena apstrādei, ēka pastam un rakstvedim, ledus pagrabs, stallis ar ratu novietni, vistu, cūku un lopu kūtis, rija, sarga māja, lauku šķūnis, vējdzirnavas, pagrabs kartupeļiem, šķūnis zirgiem, kā arī divas klētis ar pagrabu. Bijusī alus darītava pārvērsta par smēdi, bijusī spirta dedzinātava kļuvusi par bezzemnieku māju. Muižas teritorijā bija arī skaists dīķis. Oriģināli būvēta, taču mazliet pamainīta, līdz mūsdienām ir saglabājusies tikai Dižās muižas klēts.

Muižas sākotnējie īpašnieki nav zināmi, tie bieži mainījās, taču zināms, ka tā kādu brīdi piederēja Kurzemes hercogam Jēkabam. Tolaik Nīcas muiža bija viena no lielākajām hercoga muižām. Vēlāk, 1795. gadā, pievienojot Kurzemi Krievijai, Nīcas muiža un pagasts pārgāja Krievijas valsts īpašumā; situācija nemainījās līdz pat Latvijas valsts nodibināšanai. Tātad klēts bijusi Kurzemes hercogistes, vēlāk Kurzemes guberņas kroņa muižas, vēlāk visu pašvaldību saimnieciska rakstura būve. Par pašu muižu diemžēl ziņas ir maz. Tolaik ugunsgrēka dēļ visa dokumentācija par ēku sadega.

Muižas klēts ir mūrēta no 18. un 19. gadsimtā muižām raksturīgajiem laukakmeņiem un sarkaniem ķieģeļiem. Ar oriģinālu dakstiņu jumtu klēts veido pievilcīgu pagasta centra kultūrainavas daļu. Pati klēts ir masīva un lakoniskas formas. To izmantoja kā noliktavu. Mūsdienās ēkas izmantošana saimniecībā ir minimāla, taču šobrīd noris projekts ēkas modernizācijai, tās funkcijas maiņai.

Bernātos ir vēl…

Nīca

Nīca pirmoreiz rakstos minēta 1560. gadā. Tas ir lielākais no tuvumā esošajiem ciemiem – no 2009. līdz 2021. gadam bija novada centrs. Viens no latviskākajiem novadiem Latvijā. Nīca lepojas ar savu krāšņo tautastērpu, vienu no populārākajiem Latvijā. Savulaik šo...

Nīcas novadpētniecības centrs

Nīcas novadpētniecības centrā (senlietu krātuvē) iespējams iepazīt Nīcas un tuvākās apkārtnes, tostarp Bernātu un Pērkones, bagātīgo kultūras mantojuma pūru un senos vārdus. Senlietu krātuves vadītājai ir stāsts par ikkatru no redzamajām lietām. Tautastērpu un tā...

Nīcas skaistie dārzi

Nīcenieki lepojas ar saviem krāšņajiem, čaklu roku koptajiem dārziem. Divas reizes – 2003. un 2010. gadā Nīcā un tās apkārtnē notika Latvijas Puķu draugu saieti. Prezidents Valdis Zatlers tolaik Nīcu nodēvēja par skaisto dārzu galvaspilsētu.  No...

Skip to content